Azure Twins

Azure Twins

€ 899,00

Op voorraad
Levertijd: 5 dag(en)

Beschrijving

Mixed media op canvas

(For English, scroll down)


Inspiratie en Effect aan de ziel:

Azuur Tweelingen


De kleur is geïnspireerd op het miljoen tinten van de Côte d'Azur en het kalmerende effect dat de zee op je ziel heeft. En waarom Tweelingen? Volgens therapeutisch onderzoek verliest ongeveer 80% van de mensen een tweeling in de baarmoeder. Onze biologie is opgezet om te overleven, evolutie zorgde ervoor dat opvolging zal volgen. Dat is de reden dat we meerdere dubbele organen hebben, en zo komt het vaak voor dat er bij een zwangerschap meerdere cellen tegelijkertijd worden bevrucht. Het is echter niet altijd de bedoeling dat een tweeling ter wereld komt, en sommige embryo's eerder, andere vervagen later gewoon in de baarmoeder. De 'tweeling' die blijft, kan dit verlies vaak voelen als het zich in een later stadium van de zwangerschap voordoet (meestal rond de 10e tot 12e week), en we eindigen vaak onbewust op zoek naar onze verloren tweelingbroer of -zus in ons leven, bereid om weer diezelfde eenheid te voelen waarin we ons voelden in de baarmoeder. Het is tenslotte een krachtige genezing voor onze ziel om ernaar te zoeken, omdat we het misschien gewoon terug kunnen vinden in de eenheid met het universum, door onszelf lief te hebben en te koesteren zoals we zouden doen met een pasgeboren baby.


Effect van kleuren:

Aqua is rustgevend en brengt de frisheid en rust van het doorschijnende zeewater in je huis. Het schept een sfeer van sereniteit, en helpt je geest rustig te maken en je zenuwen te kalmeren. Het is een schitterende kleur om bij het mediteren te gebruiken wanneer je graag innerlijke stilte wilt ervaren. Het is ook de kleur van geduld, geloof, acceptatie, vergroot het vertrouwen en geloof in jezelf.


Azuur helpt bij zuiveren van je aura en versterkt je verbinding met het goddelijke. Het kan je helpen bij het ontdekken van jouw waarheid en je de kracht geven om belangrijke keuzen in je leven te maken. Wanner je jezelf met de kleur azuur, kun je jezelf beschermen tegen zwaarbeladen energie, en het kan je ook helpen om je te concentreren.


***

Mixed media on canvas


Inspiration and Effect:

Azure Twins


The colour is inspired by the million shades of the Côte d'Azur, and the calming effect the sea brings to your soul. And why Twins? According to therapeutic research, about 80% of the people lose a twin in the womb. Our biology is set up for survival, evolution made sure that succession will follow. That’s the reason we have several double organs, and so it often happens that there are multiple cells fertilized at the same time in case of a pregnancy (mostly around the 10th-12th week). However, it is not always meant to be to bring twins to the world, and some embryos sooner, others later just fade away in the womb. The “twin” that stays can often feel this loss in case it happens at a later stage of the pregnancy, and we often end up subconsciously looking for our lost twin in our lives, willing to feel that same unity again, that we felt in the womb. It is after all a powerful healing for our soul seeking it, because we might just find it back in the unity with the universe, by loving and nurturing ourselves as we would do with a newborn.


Aqua is soothing and brings the freshness and tranquillity of the translucent seawater into your home. It creates an atmosphere of serenity, helping to calm your mind and your nerves. It is a beautiful colour to use while meditating when you would like to experience inner silence. It is also the colour of patience, belief, acceptance, it increases confidence and belief in yourself.


Azure helps purify your aura and strengthens your connection to the divine. It can help you discover your truth and give you the strength to make important choices in your life. Using the colour azure can protect yourself from heavily charged energy, and it can also help you focus.


Extra productinformatie

Grootte
45x45cm
Kunstenaar
Henriett Brezinski