Buds of the Moment

Buds of the Moment

€ 749,00

Op voorraad
Levertijd: 5 dag(en)

Beschrijving

Gemengde media op canvas | Mixed media on canvas

75 x 115 cm***

(For English, scroll down)

Inspiratie en Effect aan de ziel:

Knoppen van het Moment


Met de belofte van een nieuw leven, zijn knoppen het sterkste, meest gecondenseerde staat in het leven van een plant. Als weerspiegeling van de eindeloze energie van kinderen, bevatten knoppen ook alle mogelijkheden die een plant kan worden. En met die doorbraak-energie van een nieuw leven, net zoals een spruit door de grond breekt om voedzaam zonlicht te bereiken, blijven knoppen het eeuwige symbool van vruchtbaarheid en bloei.


Dit schilderij was een experiment van mijn eerste facebook live-sessie, terwijl ik puur intuïtie gebruikte om iets uit het niets te creëren, zonder enige eerdere intentie of idee, begeleid tijdens het proces door onbekende observerende ogen uit de cyberspace. De sessie is nog steeds zichtbaar op mijn Facebook-pagina (tussen de live sessies van HenriEntti)


Effect van kleuren:

Perzikkleur helpt je om je van stress te bevrijden, en je lichaam te ontspannen. Deze kleur verzacht alle hardheid en lost wat traag werkt in je lichaam op. Het werkt vooral voor je longen en het gebied rond je borst, het helpt jouw vrijheid volledig te beleven. Perzikkleur brengt tenderheid, vriendelijkheid en welwillendheid in je leven. Het opent je voor nieuwe mogelijkheden en helpt je bij het aantrekken van voorspoed.


Roze Is de energie van onvoorwaardelijke liefde. Het opent je hart en helpt je problemen te helen die je hart betreffen. Het helpt bij het loslaten van emotionele uitdagingen, en liefde toe te laten - leren om te ontvangen. Roze helpt ook bij slapeloosheid en bij het manifesteren van dromen.


Smaragd helpt je je angsten te overwinnen, frustraties los te laten em kalmte te creëren. Gebruik deze kleur om rust te brengen in uitdagende situaties, agressie op te lossen en gebroken hart te lijmen. Smaragd helpt ook je gevoel van eigenwaarde te vergroten, overvloed aan te trekken en je energie te vergroten.


Groen helpt je om je zenuwstel, je hart, je bloedsomloop en je lever nieuw leven in te blazen. Deze kleur kan je helpen je bloeddruk te verlagen, je rustiger te maken en frustraties en boosheid los te laten.


***

Acrylic on canvas


Inspiration and Effect on the soul:

Buds of the Moment


Containing the promise of a new life, buds are the strongest, most condensed part in a plant's life. Reflecting the endless energy of children, buds also contain all the possibilities a plant can become. And with that breakthrough-energy of a fresh life, just as a sprout breaks through the soil to reach nurturing sunlight, buds remain the eternal symbol of fertility and blossoming.


This painting was an experiment of my first facebook live session, while I was using purely intuition to create something out of the blue, without any previous intention or idea, accompanied during the process by unknown observing eyes from the cyberspace. The session is still visible on my Facebook page (among the live sessions of HenriEntti)


Effect of the colours:

Peach colour helps you to relieve stress and relax your body. This colour softens all hardness and dissolves what works slowly in your body. It mainly works for your lungs and the area around your chest, it helps you fully experience your freedom. Peach colour brings tenderness, kindness and benevolence into your life. It opens you to new possibilities and helps you attract prosperity.


Pink Is the energy of unconditional love. It opens your heart and helps you heal problems affecting your heart. It helps in letting go of emotional challenges and allowing love - learning to receive. Pink also helps with insomnia and the manifestation of dreams.


Emerald will help you overcome your fears, release frustration and create inner peace. Use this colour to calm challenging situations, resolve aggression and mend broken hearts. Emerald also helps boost your self-esteem, attract abundance and increase your energy.


Green helps you revitalize your nervous system, your heart, your circulation and your liver. This colour can help you lower your blood pressure, calm down and let go of frustration and anger.


Extra productinformatie

Grootte
115x75cm
Kunstenaar
Henriett Brezinski