Free registration - Pillars of Happiness - 5 session course

Free registration - Pillars of Happiness - 5 session course

€ 0,00

Beschrijving

If you're interested, you can already register for free.

***

Als je interesse hebt, kun je je alvast gratis registreren.


ABOUT


What are the keys for making our dreams happen?

The base of all in this physical sphere is to take good care of ourselves, no doubt about it. But what if we lack the energy to take that extra step for ourselves every day? You can create a circle to motivate yourself constantly and take care of your physical, mental and spiritual health (yes, it is just as important as the other 2), while fulfilling your dreams.


- Yes, you will have sweat on the road. But after the moments of sweat and endurance, you will learn to rest sweetly in the deepest peace, like a baby in the mother's arms. Cocooned and surrounded by grace.


- Yes, you will mostly sure have moments to overcome. But you will gain clarity about yourself, which helps you to change the course of your life for the right direction.


- This road is surrounded by joy and plenty of moments of bliss, enriched with your prosperity and abundance.


IT IS THE ROAD TO YOUR FREEDOM.


Feel my drift? Maybe you even feel tingling somewhere in your body, as I do while writing this. Magic, isn't it?

It is your personal calling to do something for yourself, that your soul is yearning for a long time. Might even be your whole life. This is your moment of truth.


If you feel the sign, your inner voice calling you to this road, then sign up and enrol towards the journey of your OWN PERSONAL HAPPINESS AND FREEDOM!


***


OVER DE CURSUS


Wat zijn de sleutels om onze dromen waar te maken?

- De basis van alles in deze fysieke sfeer is om goed voor onszelf te zorgen, daar bestaat geen twijfel over. Maar wat als we de energie missen om elke dag die extra stap voor onszelf te zetten? Je kunt een cirkel creëren om jezelf constant te motiveren en voor je fysieke, mentale en spirituele gezondheid te zorgen (ja, het is net zo belangrijk als de andere 2), terwijl je je dromen waarmaakt.


- Ja, je zult zweten op de weg. Maar na de momenten van zweet en uithoudingsvermogen, leer je om zoet te rusten in de diepste vrede, als een baby in de armen van de moeder. Omhuld en omringd door genade.


- Ja, je zult meestal zeker momenten hebben om te overwinnen. Maar je krijgt duidelijkheid over jezelf, wat je helpt om de koers van je leven in de goede richting te veranderen.


- Deze weg is omgeven door vreugde en veel momenten van gelukzaligheid, verrijkt met je welvaart en overvloed.


HET IS DE WEG NAAR UW VRIJHEID.


Voel je mijn drift? Misschien voel je zelfs tintelingen ergens in je lichaam, zoals ik terwijl ik dit schrijf. Magie, nietwaar?


Het is je persoonlijke roeping om iets voor jezelf te doen, waar je ziel lang naar verlangt. Misschien zelfs je hele leven. Dit is jouw moment van waarheid. Als je het in jezelf voelt, je innerlijke stem die je naar deze weg roept, meld je dan aan en schrijf je in voor de reis van je EIGEN PERSOONLIJKE GELUK EN VRIJHEID!