The Fog

The Fog

€ 1.965,00

Op voorraad
Levertijd: 5 dag(en)

Beschrijving

(For English scroll down)

Gemengde media op hout


Inspiratie en Effect aan de ziel:

De Mist


***


Wil je met iDeal betalen, dan vind je het schilderij hier:

CreativeStore

If you want to pay with iDeal, you can find the painting here:

CreativeStore


***


De sleutel van dit schilderij is ernaar kijken van twee kanten. De ene kant onthult de bergen op de achtergrond en de andere kant verbergt ze, alsof er een dikke mist op is gevallen. Vaak is het bekijken van dingen vanuit het perspectief van de ander de sleutel om die gebeurtenissen te zien zoals ze werkelijk zijn. Als je ze vanuit een andere hoek bekijkt, kan dat onthullen wat er op de achtergrond ligt en ons een beter begrip van het hele plaatje geven.

Speel een beetje met dit schilderij. Controleer de mistige kant en het opruimen. Welke kant vind je het leukst? Vind je de mist spannender of geef je de voorkeur aan heldere lucht?


Purper helpt bij het zien, horen en het laten terugkeren van de reukzin. Het helpt om mentale complexen te verhelderen, negativisme en opwinding los te laten. Het kan helpen bij reuma, pijn en bij het helen van de botten. Purper schept een verbinding tussen je geest, lichaam en ziel en brengt positivisme en succes.


Mauve, een lichte lila-lavendelachtige kleur, kan je helpen om in verbinding te komen met je intuïtie. Het kan je inspiratie opwekken en je spirituele bewustwording vergroten. Mauve kan je helpen om zwaarmoedigheid en traagheid van begrip los te laten en vrolijker te worden. Het is de kleur van zachtheid, vriendelijkheid en toegeeflijkheid.


Wit heeft een zuiverende werking op het lichaam, en helpt ons lichaam te versterken. Het helpt ook bij het reinigen van onze aura en kan beschermend werken bij visualisaties of meditatie.


***

Mixed media on wood (in white frame)


Inspiration and Effect on the soul:

The Fog


The key of this painting is looking at it from two sides. One side reveals the mountains in the background, and the other hides them, as if a thick fog had been fallen down on them. Often, looking at things from the other person's perspective is the key of seeing those happenings for what they truly are. Watching them from another angle might reveal what lies in the background and show us a wider understanding about the whole picture.

Play a little with this painting. Check the foggy side and the clearing up. Which side do you like the most? Do you find the fog more exciting or prefer to clear the sky?


Purple helps to see, hear and restore the sense of smell. It helps to clarify mental complexes, release negativity and excitement. It can help with rheumatism, pain and bone healing. Purple creates a connection between your mind, body and soul and brings positivism and success.


Mauve, a light lilac-lavender-like colour, can help you connect with your intuition. It can generate your inspiration and increase your spiritual awareness. Mauve can help you to let go of gloom and slowness of understanding and to become more cheerful. It is the colour of softness, kindness and indulgence.


White has a purifying effect on the body, and helps us strengthen it. Also helps with cleaning our aura and protecting us when using it in visualizations or during meditation.


Extra productinformatie

Grootte
120x60cm
Kunstenaar
Henriett Brezinski