The Womb

€ 649,00

Op voorraad
Levertijd: 5 dag(en)

Beschrijving

Acryl en steen op canvas | Acrylic and stone on canvas

50 x 70 cm


***

(For English, scroll down)

Inspiratie en Effect aan de ziel:

Baarmoeder


Wat is al die mooie pure energie die een nieuw leven in deze wereld brengt? De frisse geur van bloemen, engelachtige onschuld en pure liefde groeit uit tot een ander mysterie van het leven. Zijn we op de een of andere manier voorbestemd of is de kracht van onze vrije wil sterker dan wat dan ook in deze fysieke realiteit? Het antwoord is daar al verborgen, waar het leven begint, en wie weet? Misschien kan een embryo in eenheid met moeder en Universum, dat slechts een pure druppel sterrenlicht is, de essentie ervan veel beter omarmen, voordat de sluier van ons beperkte bestaan ​​- zoals we het vaak zien - op zijn ogen valt?


We hebben onze grenzen en talenten geërfd van onze voorouders, ons hart is niet goed geleerd om te vertrouwen en te geloven in onze eigen capaciteiten, omdat onze geest vaak niet in staat is om de realiteit van onbeperkte mogelijkheden te vatten, en onze machtige manifestatiekracht, houden we onszelf vaak gevangen met onnodige beperkingen.


Effect van kleuren:

Turkoois is rustgevend en brengt de frisheid en rust van het doorschijnende zeewater in je huis. Het inspireert om met gevoel te communiceren, bouwt vertrouwen in je eigen kwaliteiten op, verbind je met intuïtie en maakt je bewust van je empathie. Turkoois stelt je eigen wijsheid ter beschikking en kan je een gevoel van verbinding geven met je innerlijke meesterschap.


Roze Is de energie van onvoorwaardelijke liefde. Het opent je hart en helpt je problemen te helen die je hart betreffen. Het helpt bij het loslaten van emotionele uitdagingen, en liefde toe te laten - leren om te ontvangen. Roze helpt ook bij slapeloosheid en bij het manifesteren van dromen.


Citroengeel is een warme, inspirerende een verstandige kleur. Het kan de hersenen stimuleren en je helpen om helder te denken, duidelijke beslissingen te nemen en het kan je geheugen opfrissen. Deze kleur is fantastisch om je te helpen bij het studeren, leren, lezen en schrijven. Denk buiten de gebaande paden met de vernieuwende stralen van citroen.


***

Mixed media on canvas


Inspiration and Effect on the soul:

The Womb


What is all that beautiful pure energy a new life brings into this world? The fresh scent of flowers, angelic innocence and pure love growing into another mystery of life. Are we predestined somehow or is the power of our free will stronger than anything in this physical reality? The answer is hidden already there, where life starts, and who knows? Maybe an embryo in unity with mother and Universe, being just a pure drop of starlight can embrace the essence of it all way better, before the veil of our limited existence - the way we often perceive it - falls upon its eyes?


Inherited our limits and talents from our ancestors, our hearts not taught well to trust and believe in our own capabilities, often our minds not being able to capture the reality of unlimited possibilities, and our mighty power of manifestation, we often keep ourselves trapped with unnecessary limitations.


Effect of the colours:

Turquoise is calming and brings a freshness and tranquillity of the translucent seawater to your home. Turquoise inspires you to communicate with feeling, builds confidence in your own qualities, connects you with your intuition and makes you more aware of your empathic side. Turquoise builds up a channel to your own wisdom, and can give you a sense of connection with your inner mastery.


Pink Is the energy of unconditional love. It opens your heart and helps you heal problems affecting your heart. It helps in letting go of emotional challenges and allowing love - learning to receive. Pink also helps with insomnia and the manifestation of dreams.


Lemon yellow is a warm, inspiring and sensible colour. It can stimulate the brain and help you think clearly, make clear decisions and it can refresh your memory. This colour is great for helping you study, learn, read and write. Think outside the box with the innovative rays of lemon colour.


Extra productinformatie

Grootte
70x50cm
Kunstenaar
Henriett Brezinski